"roll past" — Słownik kolokacji angielskich

roll past kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rolka przeszłość
  1. roll czasownik + past przyimek
    Silna kolokacja

    The ball rolled past the cup and stopped two feet away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo