"rolled beneath" — Słownik kolokacji angielskich

rolled beneath kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll beneath
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczony poniżej
  1. roll czasownik + beneath przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The dark half of the world, rolling far beneath us, showed no lights at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo