"rolled past" — Słownik kolokacji angielskich

rolled past kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll past
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczona przeszłość
  1. roll czasownik + past przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The ball rolled past the cup and stopped two feet away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo