ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll czasownik

roll + rzeczownik
Kolokacji: 31
roll one's eyes • roll up one's sleeves • roll down one's cheeks • roll off the assembly line • roll one's head • roll down one's face • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 14
start rolling • begin rolling • begin to roll • keep rolling • come rolling • ...
roll + przyimek
Kolokacji: 61
roll out • roll over • roll up • roll down • roll into • roll off • roll onto • roll back • roll through • roll across • roll toward • ...
roll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
roll away • roll forward • roll slowly • roll about • gently roll • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(1) away, forth
Kolokacji: 2
(2) forward, onward, ahead
Kolokacji: 3
1. roll about = tarzaj się roll about
2. roll sideways = potocz w bok roll sideways
4. roll downhill = potocz w dół roll downhill
6. neatly roll = starannie rolka neatly roll
7. roll fast = potocz szybko roll fast
8. immediately roll = natychmiast rolka immediately roll
9. roll far = potocz daleko roll far
10. roll once = potocz raz roll once
11. roll inside = potocz do środka roll inside
12. roll halfway = potocz w połowie drogi roll halfway
13. roll westward = potocz na zachód roll westward
14. roll awkwardly = potocz niezgrabnie roll awkwardly
15. roll merrily = potocz wesoło roll merrily
16. roll twice = potocz dwa razy roll twice
17. roll northward = potocz na północ roll northward
18. roll majestically = potocz majestatycznie roll majestically
19. roll eastward = potocz na wschód roll eastward
20. roll heavenward = potocz w niebo roll heavenward
21. roll nervously = potocz nerwowo roll nervously
22. calmly roll = spokojnie rolka calmly roll
23. roll overhead = koszty ogólne rolki roll overhead
24. accidentally roll = przypadkowo rolka accidentally roll
25. occasionally roll = od czasu do czasu rolka occasionally roll
26. deftly roll = zręcznie rolka deftly roll
27. roll ashore = potocz do brzegu roll ashore
28. roll skyward = potocz ku niebu roll skyward
29. roll uphill = potocz pod górę roll uphill
30. roll languidly = potocz leniwie roll languidly
(7) aside, apart
Kolokacji: 2
(8) backward, backwards
Kolokacji: 2
(9) upward, downward
Kolokacji: 2
(12) simply, merely, literally
Kolokacji: 3
(13) heavily, ponderously
Kolokacji: 2
(14) finally, eventually
Kolokacji: 2
(15) carefully, close
Kolokacji: 2
(16) helplessly, weakly
Kolokacji: 2
(18) painfully, horribly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.