"roll after" — Słownik kolokacji angielskich

roll after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potocz potem
  1. roll czasownik + after przyimek
    Zwykła kolokacja

    "We have a national campaign ready to roll right after tomorrow."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo