"roll before" — Słownik kolokacji angielskich

roll before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potocz wcześniej
  1. roll czasownik + before przyimek
    Zwykła kolokacja

    The ship was now kept away from the wind, and she went gently rolling before it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo