"roll out in" — Słownik kolokacji angielskich

roll out in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwałkowywać w
  1. roll czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    I meant only until such time as the government actually rolled out a plan in the area and made it available.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo