"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll czasownik

roll + rzeczownik
Kolokacji: 31
roll one's eyes • roll up one's sleeves • roll down one's cheeks • roll off the assembly line • roll one's head • roll down one's face • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 14
start rolling • begin rolling • begin to roll • keep rolling • come rolling • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. start rolling = walcowanie początku start rolling
2. begin rolling = zacznij toczyć begin rolling
3. begin to roll = zacznij toczyć begin to roll
4. keep rolling = kontynuuj toczenie keep rolling
5. come rolling = przychodzić tocząc come rolling
6. try to roll = spróbuj toczyć try to roll
7. start to roll = początek do rolki start to roll
8. stop rolling = przestań toczyć stop rolling
9. get rolling = rozkręcić się, zacząć coś get rolling
10. go rolling = pójdź toczyć go rolling
11. continue to roll = kontynuuj toczenie continue to roll
12. cause to roll = powód do rolki cause to roll
13. finish rolling = skończ toczyć finish rolling
14. continue rolling = kontynuuj toczenie continue rolling
roll + przyimek
Kolokacji: 61
roll out • roll over • roll up • roll down • roll into • roll off • roll onto • roll back • roll through • roll across • roll toward • ...
roll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
roll away • roll forward • roll slowly • roll about • gently roll • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.