"rolled onto" — Słownik kolokacji angielskich

rolled onto kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll onto
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczony na
  1. roll czasownik + onto przyimek
    Luźna kolokacja

    I rolled onto my back and looked up at him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo