"rolled through" — Słownik kolokacji angielskich

rolled through kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll through
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczony całkowicie
  1. roll czasownik + through przyimek
    Luźna kolokacja

    He rolled through a door to the north without another word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo