"rolled toward" — Słownik kolokacji angielskich

rolled toward kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll toward
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczony w kierunku
  1. roll czasownik + toward przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    I rolled toward him, and put a hand on his back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo