"roll across" — Słownik kolokacji angielskich

roll across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potocz wszerz
  1. roll czasownik + across przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The car rolled across the road, down the bank and into the river.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo