"rolled across" — Słownik kolokacji angielskich

rolled across kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll across
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczony wszerz
  1. roll czasownik + across przyimek
    Luźna kolokacja

    The car rolled across the road, down the bank and into the river.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo