"rolled down" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rolled down" po angielsku

phrasal verb
  1. zamykać pozycję opcji

"rolled down" — Słownik kolokacji angielskich

rolled down kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll down
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stoczony
  1. roll czasownik + down przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He didn't even know how to roll down a car window.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo