"roll onto" — Słownik kolokacji angielskich

roll onto kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): toczyć na
  1. roll czasownik + onto przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I rolled onto my back and looked up at him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo