"rolled out in" — Słownik kolokacji angielskich

rolled out in kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll out in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwałkowany w
  1. roll czasownik + in przyimek
    Luźna kolokacja

    I meant only until such time as the government actually rolled out a plan in the area and made it available.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo