"roll backward" — Słownik kolokacji angielskich

roll backward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potocz do tyłu
  1. roll czasownik + backward przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Paul rolled backward quickly, hoping he had been in time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo