"rolled from" — Słownik kolokacji angielskich

rolled from kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczony z
  1. roll czasownik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    They roll the ball from one end of the court to the other.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo