"roll from" — Słownik kolokacji angielskich

roll from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): toczyć z
  1. roll czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They roll the ball from one end of the court to the other.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo