"rolled against" — Słownik kolokacji angielskich

rolled against kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll against
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczony przeciwko
  1. roll czasownik + against przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    She rolled her head against his shoulder and looked across the floor of the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo