"roll against" — Słownik kolokacji angielskich

roll against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): toczyć przeciwko
  1. roll czasownik + against przyimek
    Silna kolokacja

    She rolled her head against his shoulder and looked across the floor of the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo