"roll for" — Słownik kolokacji angielskich

roll for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): toczyć dla
  1. roll czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    It would have rolled for miles before coming to rest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo