"roll under" — Słownik kolokacji angielskich

roll under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potocz poniżej
  1. roll czasownik + under przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Walking down the front hall, she saw fire rolling under the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo