"roll at" — Słownik kolokacji angielskich

roll at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): toczyć przy
  1. roll czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    It had not been wrong to roll at the last.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo