"rolled under" — Słownik kolokacji angielskich

rolled under kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll under
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczony poniżej
  1. roll czasownik + under przyimek
    Luźna kolokacja

    Walking down the front hall, she saw fire rolling under the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo