"rolled for" — Słownik kolokacji angielskich

rolled for kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczony dla
  1. roll czasownik + for przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    It would have rolled for miles before coming to rest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo