"roll between" — Słownik kolokacji angielskich

roll between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potocz pośrodku
  1. roll czasownik + between przyimek
    Silna kolokacja

    It rolled between his legs to the wall, allowing two runs to score.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo