"rolled at" — Słownik kolokacji angielskich

rolled at kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczony przy
  1. roll czasownik + at przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    It had not been wrong to roll at the last.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo