"rolled with" — Słownik kolokacji angielskich

rolled with kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczony z
  1. roll czasownik + with przyimek
    Luźna kolokacja

    Trying to roll me with your eyes was number two.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo