KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"guardian" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guardian rzeczownik

rzeczownik + guardian
Kolokacji: 8
Manchester Guardian • law guardian • guardian of one's children • gate guardian • Trinidad Guardian • ...
guardian + rzeczownik
Kolokacji: 41
guardian angel • Guardian newspaper • Guardian News • Guardian home exchange • Guardian Professional • ...
guardian + czasownik
Kolokacji: 40
Guardian reports • Guardian recommends • Guardian says • Guardian describes • Guardian publishes • ...
czasownik + guardian
Kolokacji: 13
require guardian • appear in the Guardian • write in the Guardian • tell the Guardian • act as guardian • ...
przymiotnik + guardian
Kolokacji: 26
legal guardian • new guardian • court-appointed guardian • self-appointed guardian • sole guardian • ...
przyimek + guardian
Kolokacji: 10
by the Guardian • of the Guardian • for the Guardian • to the Guardian • in the Guardian • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) by, of, for, to, in, ...
Kolokacji: 10
1. by the Guardian = przez Strażnika by the Guardian
3. for the Guardian = dla Strażnika for the Guardian
  • The two men looked at each other and then back to the Guardian.
  • But we cannot do that without getting back to the Guardian.
  • I used to turn to the Guardian for a balanced view.
  • Well, at least our transport to the Guardian won't be that bad.
  • Now, speaking for the first time, she tells her story to the Guardian.
  • He stared at it and then back to the Guardian.
  • He continues to contribute to the Guardian and to other newspapers around the world.
  • He returned to the Guardian, but felt that his role was diminishing as the years passed.
  • Our best plan is to leave everything as is and go back to the Guardian.
  • However, when it comes to the Guardian, such privileged backgrounds come through.
8. at the Guardian = u Strażnika at the Guardian
9. on the Guardian = na Strażnika on the Guardian

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.