BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"tell the Guardian" — Słownik kolokacji angielskich

tell the Guardian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Strażnikowi
  1. tell czasownik + guardian rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What the obstetrician was calling 'a birth you'd better not tell the Guardian about'.

powered by  eTutor logo