BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"guardian" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guardian rzeczownik

rzeczownik + guardian
Kolokacji: 8
Manchester Guardian • law guardian • guardian of one's children • gate guardian • Trinidad Guardian • ...
guardian + rzeczownik
Kolokacji: 41
guardian angel • Guardian newspaper • Guardian News • Guardian home exchange • Guardian Professional • ...
guardian + czasownik
Kolokacji: 40
Guardian reports • Guardian recommends • Guardian says • Guardian describes • Guardian publishes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(2) recommend, praise
Kolokacji: 2
(3) call, provide, name, list
Kolokacji: 4
(4) give, take, run, ask, use, ...
Kolokacji: 11
(5) make, go, know, get, find, ...
Kolokacji: 13
1. Guardian makes = Strażnik robi Guardian makes
2. Guardian goes = Strażnik idzie Guardian goes
3. Guardian sees = Strażnik widzi Guardian sees
4. Guardian gets = Strażnik dostaje Guardian gets
5. Guardian finds = Strażnik znajduje Guardian finds
6. Guardian knows = Strażnik wie Guardian knows
7. Guardian receives = Strażnik otrzymuje Guardian receives
8. Guardian seems = Strażnik wydaje się Guardian seems
9. based by the Guardian = oparty przez Strażnika based by the Guardian
10. Guardian comes = Strażnik przychodzi Guardian comes
11. guardian lives = życia strażnika guardian lives
12. Guardian recognizes = Strażnik rozpoznaje Guardian recognizes
13. Guardian wants = Strażnik chce Guardian wants
czasownik + guardian
Kolokacji: 13
require guardian • appear in the Guardian • write in the Guardian • tell the Guardian • act as guardian • ...
przymiotnik + guardian
Kolokacji: 26
legal guardian • new guardian • court-appointed guardian • self-appointed guardian • sole guardian • ...
przyimek + guardian
Kolokacji: 10
by the Guardian • of the Guardian • for the Guardian • to the Guardian • in the Guardian • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.