"Guardian gets" — Słownik kolokacji angielskich

Guardian gets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Strażnik dostaje
  1. guardian rzeczownik + get czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Guardian should really get its act together with its article headings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo