"liberal Guardian" — Słownik kolokacji angielskich

liberal Guardian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liberalny Strażnik
  1. liberal przymiotnik + guardian rzeczownik
    Luźna kolokacja

    By Thursday, the liberal Guardian had united with its conservative counterpart to accuse Iraq of prompting another confrontation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo