BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"guardian" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guardian rzeczownik

rzeczownik + guardian
Kolokacji: 8
Manchester Guardian • law guardian • guardian of one's children • gate guardian • Trinidad Guardian • ...
guardian + rzeczownik
Kolokacji: 41
guardian angel • Guardian newspaper • Guardian News • Guardian home exchange • Guardian Professional • ...
guardian + czasownik
Kolokacji: 40
Guardian reports • Guardian recommends • Guardian says • Guardian describes • Guardian publishes • ...
czasownik + guardian
Kolokacji: 13
require guardian • appear in the Guardian • write in the Guardian • tell the Guardian • act as guardian • ...
przymiotnik + guardian
Kolokacji: 26
legal guardian • new guardian • court-appointed guardian • self-appointed guardian • sole guardian • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. new guardian = nowy strażnik new guardian
2. spiritual guardian = duchowy strażnik spiritual guardian
3. fierce guardian = gwałtowny strażnik fierce guardian
4. ancient guardian = wiekowy strażnik ancient guardian
5. jealous guardian = zazdrosny strażnik jealous guardian
6. ultimate guardian = najwyższy strażnik ultimate guardian
(4) sole, only
Kolokacji: 2
(5) liberal, moral, faithful
Kolokacji: 3
(6) temporary, permanent
Kolokacji: 2
(7) male, female, fellow
Kolokacji: 3
(8) watchful, vigilant
Kolokacji: 2
(9) joint, public
Kolokacji: 2
przyimek + guardian
Kolokacji: 10
by the Guardian • of the Guardian • for the Guardian • to the Guardian • in the Guardian • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.