"live with one's guardian" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żyć czyjś strażnik
  1. live czasownik + guardian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The narrator is an orphaned teenager whose aunt sends her to live with her new guardian, Arthur Rutledge, in his ancestral home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo