"Guardian writes" — Słownik kolokacji angielskich

Guardian writes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Strażnik pisze
  1. guardian rzeczownik + write czasownik
    Luźna kolokacja

    The Guardian writes that some patients have described the surgery as "miraculous."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo