"suitable guardian" — Słownik kolokacji angielskich

suitable guardian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedni strażnik
  1. suitable przymiotnik + guardian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Cobra has given Nani three days to show that she is a suitable guardian; otherwise she and Lilo will be separated.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo