"Guardian sends" — Słownik kolokacji angielskich

Guardian sends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Strażnik wysyła
  1. guardian rzeczownik + send czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In retaliation, the Guardians of the Universe sent their Manhunters to pursue them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo