"guardian spirit" — Słownik kolokacji angielskich

guardian spirit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strażnik duch
  1. guardian rzeczownik + spirit rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was enough to make her believe in guardian spirits.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo