KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"formal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

formal przymiotnik

formal + rzeczownik
Kolokacji: 512
formal education • formal training • formal garden • formal complaint • formal agreement • formal request • formal announcement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) garden, terrace
Kolokacji: 2
(19) definition, cause, reason
Kolokacji: 3
(28) setting, context, background
Kolokacji: 3
(29) opening, possibility
Kolokacji: 2
(30) logic, sense
Kolokacji: 2
(33) report, paper
Kolokacji: 2
(37) hearing, audition
Kolokacji: 2
1. formal tone = formalny ton formal tone
3. formal quality = formalna jakość formal quality
4. formal expression = oficjalne wyrażenie formal expression
5. formal beauty = formalne piękno formal beauty
6. formal appearance = formalny wygląd formal appearance
7. formal elegance = formalna elegancja formal elegance
8. formal distinction = formalna różnica formal distinction
  • In several national traditions, the title is reserved for government members of cabinet rank, often a formal distinction within it, or even its chief.
  • Through most of this paper we make no formal distinction between the text of a program and its value (semantics).
  • In Nigeria, there is no formal distinction between barristers and solicitors.
  • The key formal distinction, however, is the different rights with regard to the courts in which they may appear.
  • There is also a formal distinction between the divine attributes and the powers of the soul.
  • There is however no longer a formal distinction between an inn and other kinds of establishment.
  • There was no formal distinction between the two in Mesoamerica.
  • This principle was later developed by Scotus into the formal distinction.
  • Individuation is distinguished from a nature by means of a formal distinction on the side of the thing.
  • There is no formal botanical distinction between plantains and bananas.
9. formal note = formalna notatka formal note
10. formal rigor = formalny rygor formal rigor
11. formal look = formalny wygląd formal look
12. formal similarity = formalne podobieństwo formal similarity
13. formal atmosphere = formalna atmosfera formal atmosphere
14. formal complexity = formalna zawiłość formal complexity
15. formal clarity = formalna jasność formal clarity
16. formal grandeur = formalna wspaniałość formal grandeur
17. formal simplicity = formalna łatwość formal simplicity
(47) approach, avenue
Kolokacji: 2
(49) independence, sovereignty
Kolokacji: 2
(58) grammar, semantics
Kolokacji: 2
(60) mechanism, barrier
Kolokacji: 2
(63) model, framework, modeling
Kolokacji: 3
(65) basis, reasoning
Kolokacji: 2
(69) entrance, registration
Kolokacji: 2
(70) cease-fire, peace, truce
Kolokacji: 3
(71) device, constraint, jacket
Kolokacji: 3
(72) standard, worship, perfection
Kolokacji: 3
(77) religion, creed, democracy
Kolokacji: 3
(78) oath, guarantee, pledge
Kolokacji: 3
(79) evening, parameter, value
Kolokacji: 3
(80) criteria
Kolokacji: 1
(83) verse, poetry, eloquence
Kolokacji: 3
(84) ingenuity, inventiveness
Kolokacji: 2
(85) workout, set
Kolokacji: 2
(87) stance, posture
Kolokacji: 2
(88) protocol, etiquette
Kolokacji: 2
(89) directive, pronouncement
Kolokacji: 2
czasownik + formal
Kolokacji: 4
ignore formal • sound formal • make formal • become formal
przysłówek + formal
Kolokacji: 12
most formal • purely formal • somewhat formal • stiffly formal • overly formal • ...
formal + przyimek
Kolokacji: 3
formal in • formal with • formal of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.