"formal appearance" — Słownik kolokacji angielskich

formal appearance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny wygląd
  1. formal przymiotnik + appearance rzeczownik
    Luźna kolokacja

    President Bush will not make a formal public appearance to announce the decision, officials said, though he may answer questions from reporters about it during the day.

powered by  eTutor logo