"formal clarity" — Słownik kolokacji angielskich

formal clarity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna jasność
  1. formal przymiotnik + clarity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Throughout the years one can find, beneath the formal and expressive clarity, Brull's increasing concern of what he saw as a world in permanent deterioration.

    Podobne kolokacje: