"formal similarity" — Słownik kolokacji angielskich

formal similarity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne podobieństwo
  1. formal przymiotnik + similarity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This linear region is called "polarization resistance" due to its formal similarity to the Ohm's law.