"formal expression" — Słownik kolokacji angielskich

formal expression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne wyrażenie
  1. formal przymiotnik + expression rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This however is not an idea that has a unique useful formal expression.