"free expression" — Słownik kolokacji angielskich

free expression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): swoboda wyrażania swoich opinii
  1. free przymiotnik + expression rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is a social dance with a great deal of room for free expression.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo