"formal atmosphere" — Słownik kolokacji angielskich

formal atmosphere kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna atmosfera
  1. formal przymiotnik + atmosphere rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With the proliferation of these groups, the Muster tradition began to have a more formal atmosphere.

powered by  eTutor logo