"atmosphere" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

atmosphere rzeczownik

rzeczownik + atmosphere
Kolokacji: 28
family atmosphere • party atmosphere • crisis atmosphere • oxygen atmosphere • village atmosphere • ...
atmosphere + czasownik
Kolokacji: 37
atmosphere changes • atmosphere surrounding • atmosphere makes • atmosphere contains • atmosphere seems • ...
czasownik + atmosphere
Kolokacji: 20
create an atmosphere • enter the atmosphere • provide an atmosphere • give an atmosphere • burn up in the atmosphere • ...
przymiotnik + atmosphere
Kolokacji: 275
upper atmosphere • friendly atmosphere • political atmosphere • Good ATMOSPHERE • thin atmosphere • great atmosphere • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. upper atmosphere = górne warstwy atmosfery upper atmosphere
2. friendly atmosphere = przyjazna atmosfera friendly atmosphere
3. political atmosphere = polityczna atmosfera political atmosphere
5. thin atmosphere = rzadka atmosfera thin atmosphere
6. great atmosphere = wielka atmosfera great atmosphere
7. whole atmosphere = cała atmosfera whole atmosphere
8. low atmosphere = niska atmosfera low atmosphere
9. thick atmosphere = gęsta atmosfera thick atmosphere
10. outer atmosphere = zewnętrzna atmosfera outer atmosphere
12. general atmosphere = ogólna atmosfera general atmosphere
13. warm atmosphere = serdeczna atmosfera warm atmosphere
14. tense atmosphere = napięta atmosfera tense atmosphere
15. festive atmosphere = świąteczna atmosfera festive atmosphere
16. new atmosphere = nowa atmosfera new atmosphere
17. dense atmosphere = gęsta atmosfera dense atmosphere
18. intimate atmosphere = atmosfera serdecznego przyjaciela intimate atmosphere
19. lively atmosphere = żywa atmosfera lively atmosphere
20. casual atmosphere = swobodna atmosfera casual atmosphere
21. social atmosphere = społeczna atmosfera social atmosphere
22. breathable atmosphere = atmosfera dająca się wdychać breathable atmosphere
23. planetary atmosphere = planetarna atmosfera planetary atmosphere
24. peaceful atmosphere = spokojna atmosfera peaceful atmosphere
25. current atmosphere = obecna atmosfera current atmosphere
26. informal atmosphere = swobodna atmosfera informal atmosphere
przyimek + atmosphere
Kolokacji: 13
for atmosphere • into the atmosphere • through the atmosphere • with an atmosphere • in the atmosphere • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.