"Good ATMOSPHERE" — Słownik kolokacji angielskich

Good ATMOSPHERE kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dobra Atmosfera
  1. good przymiotnik + atmosphere rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There has been a good atmosphere for our last four night games.

    Podobne kolokacje: