"friendly atmosphere" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjazna atmosfera
  1. friendly przymiotnik + atmosphere rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The visit is described as having taken place in a friendly atmosphere.